Shing Wong Temple

Shing Wong Temple

Shau Kei Wan, Hong Kong
Chinese Temple Committee